to einai mou den eihe eishorisei 2018

To einai mou den eihe eishorisei, 2018 is the first of a series of sculptures making hybrid the symbol of flower exposing the uncanny of infantile contemporary symbols. At 4U, Haus N, Athens, May 2019.